Basal Kroppskännedom

Träning i BK, Basal Kroppskännedom handlar om ökat kroppsmedvetande, en balanserad hållning, frihet i andning och rörelse och medveten närvaro.

I BK är helheten viktig för funktionen. Sambandet mellan kroppsliga, psykologiska, fysiologiska och existensiella aspekter tydliggörs, och genom medveten närvaro blir begrepp som uppmärksamhet och acceptans belysta.

Andningen är ett viktigt redskap i BK och även om BK inte är en avspänningsteknik, upplever de flesta ett lugn efter träning.

BK används med stor framgång vid långvarig smärta, sress, oro och ångest,men är också grundläggande vid ergonomi och idrottsutövande.