Lymfterapi

Lymfödem kan uppstå när som helst i livet pga ett svagt lymfsystem, men också när man gör operativa ingrepp som skadar det.

KFÖ, Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi är behandling vid lymfödem.

Det innebär först och främst att få utprovat rätt kompression, både när det gäller passform , material och kompressionsgrad.

Träning var tidigare något som inte rekommenderades vid lymfödem, men idag tänker vi annorlunda då fysisk aktivitet innebär så mycket positivt för hälsan. Men har man lymfödem gäller det att hitta rätt typ av träning liksom lagom belastning.

Hudvård är viktigt för att behålla elasticiteten i huden då skador på lymfsystemet innebär sänkt immunförsvar.

Förutom lymfödem, behandlar lymfterapeuten även venös insufficiens. Har du haft en propp, bensår eller blivit rullstolsburen är det viktigt att få rätt kompressionsprodukt.

Manuellt lymftdränage är en speciell massageteknik som används för att bättra på funktionen i lymfsystemet.

Information och ökad kunskap är viktigt då all ödembehandling är individuell och för att möjliggöra eget ansvar.