Sjukgymnastik

I sjukgymnastens roll igår undersökning och behandling.

Undersökning består t ex av anamnes, hållningsobservation, rörelseanalys och smärtutbredning. 

I behandling kan det ingå smärtlindring, hållningskorrigering, mobilisering resp stabilisering samt ergonomi. Och naturligtvis information om egen insats för att bli bättre.

Fokus ligger också på hälsa och beteende,och förebyggande och promotiva insatser för att förhindra ohälsa.